กรมอนามัย

กรมอนามัย

วันที่รับสมัคร 21 พ.ย. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 9 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมอนามัย

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1 อัตรา
บรรณารักษ์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขานิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, อักษรศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการเงินการธนาคาร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

2 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์, สุขาภิบาล, อนามัยชุมชน,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (เคมี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  เคมี, เคมีสิ่งเเวดล้อม,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

2 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท