สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

วันที่รับสมัคร 15 พ.ย. 2559 ถึง 9 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 1 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ด้วยตนเองและไปรษณีย์
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ ๑ อัตรา

 

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เเนบ

 

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1 อัตรา
นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ
 • ระดับการศีกษา:  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ ๑ อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ( รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว )

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  (๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำว่าระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  (๒) มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม โดย VB.Net,VB,C++,.Net
  (๓) สามารถเขียนเว็บแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ดี เช่น PHP, Java Script, XML, jQuery และ AJAX
  (๔) มีประสบการณ์ด้าน Database เกี่ยวกับ Oracle,Mysql หรือ Microsoft SQL
  (๕) มีความสามารถในการดูแลระบบ Hardware และ Software คอมพิวเตอร์
  (๖)หากมีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ