สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

วันที่รับสมัคร 28 พ.ย. 2559 ถึง 20 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 9 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

 

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  

แชร์ ข้อมูลงานนี้
4 อัตรา
เศรษฐกร (ปริญญาโท)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค. - 20 ธ.ค. 2559 ตลอก 24 ชั่วโมง

2 อัตรา
เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค. - 20 ธ.ค. 2559 ตลอก 24 ชั่วโมง

1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาเศรษฐศาสต,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค. - 20 ธ.ค. 2559 ตลอก 24 ชั่วโมง

1 อัตรา
นิติกร (ระดับปริญญาตรี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  นิติศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค. - 20 ธ.ค. 2559 ตลอก 24 ชั่วโมง

1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สังคมศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขานิเทศศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งเเต่วันที่ 28 พ.ค. - 20 ธ.ค. 2559 ตลอก 24 ชั่วโมง