กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่รับสมัคร 6 ธ.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 21 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และอื่น ๆ  สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2141-3613, 0-2141-6479  ในวันและเวลาราชการ

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

16 อัตรา
พนักงานพินิจ (ชาย)
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - เพศชาย

  - มีร่างกานสมบูรณืแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.ขนาดรอบอก 80 ซม.แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนกึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

  - อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

4 อัตรา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - เพศชาย

  - มีร่างกานสมบูรณืแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.ขนาดรอบอก 80 ซม.แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนกึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

  - อัตราเงินเดือน 13,800 บาท