กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่รับสมัคร 6 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 20 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และอื่น ๆ  สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2579-0121-7 ต่อ 223

แชร์ ข้อมูลงานนี้
20 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
  • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
  • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
  • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
  • รายละเอียดเพิมเติม: 

    - อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป