กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

วันที่รับสมัคร 13 ธ.ค. 2559 ถึง 19 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 29 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ด้วยตนเอง
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

แชร์ ข้อมูลงานนี้
6 อัตรา
นักวิชาการสรรพสามิต
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

3 อัตรา
นักตรวจสอบภาษี
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1 อัตรา
พนักงานประจำสำนักงาน
 • ระดับการศีกษา:  ปวช., ปวส. / ปวท.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

1 อัตรา
พนักงานสื่อสาร
 • ระดับการศีกษา:  ปวช., ปวส. / ปวท.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

1 อัตรา
พนักงานสื่อสาร (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปวช., ปวส., ปวท.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

1 อัตรา
นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

7 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปวช., ปวส. / ปวท.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

9 อัตรา
พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)
 • ระดับการศีกษา:  ปวช., ปวส., ปวท.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท