สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันที่รับสมัคร 14 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 7 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 7 อัตรา

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515  ต่อภายใน 1023,1110

แชร์ ข้อมูลงานนี้
4 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดิน 18,000 บาท   

1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
 • ระดับการศีกษา:  ปวส.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดิน 13,800 บาท 

1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • ระดับการศีกษา:  ปวช.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดิน 11,280 บาท  

1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงิน
 • ระดับการศีกษา:  ปวส,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินการธนาคาร, สาขาวิชาการเงิน,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดิน 13,800 บาท