สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่รับสมัคร 14 ธ.ค. 2559 ถึง 5 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 20 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา

แชร์ ข้อมูลงานนี้
10 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
  - เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

10 อัตรา
นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
  - เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป าท