กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

วันที่รับสมัคร 16 ธ.ค. 2559 ถึง 9 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 87 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ 02-221-1824 ต่อ 219-234 หรือ 094-145-5568

แชร์ ข้อมูลงานนี้
35 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

2 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

5 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

39 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

   

3 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

3 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 

  อัตราเงินเดือน   ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท