กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

วันที่รับสมัคร 21 ธ.ค. 2559 ถึง 12 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 26 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

กรมการแพทย์ โทรศัพท์: 02-590-6153,02-590-6192, 02-590-6204 

แชร์ ข้อมูลงานนี้
17 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, ปริญญาโท,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

5 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  ป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

1 อัตรา
โภชนากรปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.