สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

วันที่รับสมัคร 13 ธ.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559
อัตราทั้งหมดที่รับ 166 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ด้วยตนเองและไปรษณีย์
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559

แชร์ ข้อมูลงานนี้
166 อัตรา
อาจารย์
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท, ปริญญาเอก,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเงินเดือน
  - ปริญญาเอก 21,000 บาท
  - ปริญญาโท 17,500 บาท

  การรับสมัครสอบ
  - กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
  - กรณีสมัครทางไปรณีย์ รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.ipe.ac.th ชำระค่าธรรมเนียมสอบทางไปรษณีย์ เป็นธนาณัติ จำนวน 300 บาท เพื่อจ่ายเงินผู้รับ "อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา" ที่อยู่ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000