กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

วันที่รับสมัคร 26 ธ.ค. 2559 ถึง 10 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 14 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานพนักงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ ถ. พระราม 6 เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 02 1277215 หรือ 02 1277145

แชร์ ข้อมูลงานนี้
5 อัตรา
นิติกร
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชานิติศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

4 อัตรา
นักบัญชี
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทางด้านบัญชี,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

1 อัตรา
เจ้าพนักงานการคลัง
 • ระดับการศีกษา:  ปวส.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

4 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ระดับการศีกษา:  ปวส.,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท