สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วันที่รับสมัคร 4 ม.ค. 2560 ถึง 24 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 2 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-273-9020  ต่อ 3156  

แชร์ ข้อมูลงานนี้
1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี ,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - เป็นผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  - อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท

1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
 • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
 • สาขาวิชา:  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขารัฐศาสตร์,
 • รายละเอียดเพิมเติม: 

  - เป็นผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  - อัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท