สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่รับสมัคร 11 ม.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2560
อัตราทั้งหมดที่รับ 2 อัตรา
กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานราชการ
ช่องทางการรับสมัคร  ทางอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์รับสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสมัคร

ประกาศกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-507-6534 และ 02-507-6546 

แชร์ ข้อมูลงานนี้
2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • ระดับการศีกษา:  ปริญญาโท,
  • ชื่อปริญญา/วุฒิบัตร: 
  • สาขาวิชา:  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์, สาขาวิชาบริหารัฐกิจ, สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลากร, สาขาวิชาทางการบริหารงานบุคคล, สาขาวิชาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, สาขาวิชาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ,
  • รายละเอียดเพิมเติม: 

    1.เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

    2.อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท